PAMETNIDOM


Ovaj sajt sam izradio u cilju informisanja za stanare zgrade Sinđelićeva 36.

ZAKONI

Kućni red

Zakon o održavanju stambenih zgrada

Zakon o zaštiti od požara

Zakon o komunalnim delatnostima

Zakon o zaštiti podataka ličnosti

Odluka Skupštine grada Beograda o komunalnom redu

Zakon o računovodstvu

Zakon o zateznoj kamati

Stopa zatezne kamate na god. nivou NBS

Odluka o min. visini iznosa tekućeg održavanja Službeni list 26.06.2018.godine

Pravilnik o kriterijumima za utvrđivanje minimalnog iznosa za investiciono održavanje

Mišlјenje o primeni Zakona o stanovanju i održavanju zgrada

Pravilnik o vrsti, obimu i dinamici aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada i načinu sačinjavanja programa održavanja

Odluka o utvrđivanju kriterijuma i načinu plaćanja troškova za održavanje stambenih zgrada u kojima se nalaze poslovne prostorije i stanovi u kojima se obavlja poslovna delatnost