PAMETNIDOM


Adekvatnim upravljanjem i održavanjem stambenog okruženja postiže se očuvanje i povećanje vrednosti nekretnine,
povećanje funkcionalnosti i ukupnog kvaliteta stambene sredine.

Upravljanje stambenim objektima, između ostalog, podrazumeva analizu postojećeg stanja i ažuriranje tehničke
dokumentacije o objektu sa precizno definisanim stanjem pojedinih elemenata zgrade, zatim definisanje strategije
održavanja i izveštavanje o kvalitetu izvedenih radova.

Aktivnosti na održavanju zgrade vrše se kroz:
-hitne intervencije
-tekuće održavanje i
-investiciono održavanje

Hitne intervencije

su aktivnosti koje se bez odlaganja izvršavaju radi zaštite života i zdravlja ljudi,njihove sigurnosti,zaštite imovine od oštećenja i dovođenja zgrade u stanje ispravnosti.

Tekuće održavanje obuhvata:

-skidanje i popravku elemenata fasade
-popravku krova
-ponovno stavljanje lifta u pogon
-popravku ili zamenu oluka
-skidanje ili popravku oštećenih delova balkona
-popravku ili zamenu vodovodne ili kanalizacione cevi
-popravku ili zamenu hidrofora
-izbacivanje podzemnih i slivnih voda iz podrumskih prostorija u zgradi
-otklanjanje uzroka nestanka struje
-utvrđivanje i otklanjanje uzroka elektriziranja uređaja i instalacija u zgradi
-popravku ili zamenu cevne mreže,grejnih tela i delova toplovodnih postrojenja zgrade
-popravku ili zamenu oštećenog protivpožarnog stepeništa
-popravku hidranata
-popravku ili zamenu gromobrana
-popravku agregata

Investiciono održavanje

jeste izvođenje građevinsko zanatskih,odnosno drugih radova u zavisnosti od vrste objekta u cilju poboljšanja uslova korišćenja zgrade u toku eksploatacije.